Blog Image

Hybrid Snipa med Precers teknik

Storsjöbåt 720 Hybrid

Den pelletsdrivna Hybrid Snipan är byggd som ett samarbete mellan Norska båttillverkaren Storsjöbåt och teknikföretaget Precer. Denna blogg följer utvecklingen av Hybridsnipan som blir världens första fastbränsledrivna hybridbåt.

För mer information besök www.storsjobat.se eller www.precer.se

Motor modul tester

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:43:20

2009-10-02

Motor modul testerna fortsätter och allt fungerar enligt planeringen. Utformningen av isolering i motorrum fungerar över förväntan så att man även kan lägga handen på isoleringen även med tanke på att temperaturerna på många ställen är mycket höga där under.Utformning

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:42:21

2009-09-24

Utformning av många detaljer på skrovet sker nu under September och Oktober.Skrov arbete

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:41:26

2009-09-17

Skrov arbetet forsätter enligt planering och det är mycket som landar på plats.Skrov arbete pågår

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:39:24

2009-09-04

Skrov arbete pågår för fullt.Skrovet är på plats

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:36:11

2009-08-21

Skrovet är på plats och nu börjar arbetet med att utforma 23 fots Snipan enligt de krav som Storsjöbåt har satt på sitt och Precer’s unika båtkoncept.Förberedelser klara

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:33:22

2009-07-29

Det börjar närma sig att alla förberedelser är klara och att det första skrovet görs.Mycket positiva tester

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:32:40

2009-06-12

För att kunna implementera hybridtekniken i båten krävs anpassning och utveckling. Därför har noggranna tester gjorts kontinuerligt det senaste halvåret. Motordelen har varit testad i en provbänk sedan en tid och det visade sig att tekniken fungerade väldigt bra och implementeringen av fastbränsletekniken kommer att fungera utan problem.Motor modul i Provbänk

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:31:31

2009-05-19

Tester av Motor Modulen för Snipan sker nu i provbänk för att testa och utforma isolering för motorrum samt avgassystem.Formen på plats

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:29:19

2009-04-16

Formen till Storsjöbåts unika 23 fots Snipa är på plats och kommer nu att rengöras och förberedas för att göra världens första fastbränsledrivna Hybridsnipa från.Förberedelser fortsätter

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 18:28:13

2009-03-18

Förberedelserna fortsätter och planeringen för första skrovet håller på som bäst. Motor modulen från Precer är snart i provbänk för de första testerna som är planerade nu under våren.Storsjöbåt AS och Precer AB

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-10-10 17:05:15

2009-01-28

Storsjöbåt AS och Precer AB lanserar fastbränsledriven hybridbåt för den europeiska marknaden

Att göra en miljövänlig båt är något vi på Storsjöbåt tänkt på länge. Men existerande teknik med drivmedel såsom etanol, metanol eller biodiesel har inte varit så attraktiv. Detta av den enkla anledningen att dessa egentligen inte är så miljövänliga eller kostnadseffektiva som vi gärna skulle vilja tro när man tar med negativa effekter såsom framställning, transport av bränslet osv. En rent eldriven båt är inte heller aktuellt för oss då en sådan har en begränsad räckvidd, och är det något som är viktigt när man ger sig ut på sjön så är det att veta att man har drivmedel så att man tar sig hela vägen hem, säger Leif Eikeseth, VD på Storsjöbåt AS

Storsjöbåt kommer under 2009/2010 att lansera två modeller av en 23-fots snipa. En öppen självlänsande båt för dagsturer, fritid och fiske samt en modell för övernattning med kabin, kök, toalett osv.

Bränslet är vanligt träpellets, vilket vi i princip har obegränsad tillgång till i motsättning till olja. Pellets har även en mycket mer stabil prislinje och kan till och med produceras lokalt och oavsett vad som händer på världsmarknaden när det gäller oljan så är pellets en energikälla vi kan kontrollera tillgång och pris på själva, fortsätter Eikeseth.

Precers hybridteknik, som grundläggande innebär batterier som återladdas av en värmemotor som drivs av pellets, är helt miljövänlig. Som resultat har man en båt som har obegränsad räckvidd och med detta en seriös utmanare till den traditionella bränslemotorn på alla plan. Den är kostnadseffektivare, mer miljövänlig, enklare i sina beståndsdelar och mer driftsäker, samt kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd. Med Precers teknik har vi även fördelen att kunna montera motor och drivning under däck, vilket ger mer däcksplats. En annan positiv “bieffekt” med Precer är att man automatiskt har både värme och 230 volt ström ombord, säger Eikeseth.

Precer kommer tillsammans med Storsjöbåt bygga världens första fastbränsle drivna hybridbåt. Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Storsjöbåt inom Marin applikationer som är ett mycket intressant affärsområde. Att produktionen av denna nya hybridbåt kommer att ske i Värmland är dessutom mycket trevligt, säger Martin Larsson, VD på Precer AB i Karlstad.

Precers lösningar är miljöanpassade biobränslelösningar som klarar alla de krav som ställs på framtidens fordon och båtar samt småskaliga kraftvärmeverk. Precers teknik bygger på att fasta biobränslen (som t.ex. pellets) används som drivmedel i olika typer av hybridfordon, hybridbåtar och småskaliga kraftvärmeverk.

Storsjöbåt AS levererar färdiga båtpaket i Sverige och Norge inom sin mycket eftertraktade STORSJÖ 515/615 Blackline samt STORSJÖ serie av motorbåtar från 420 till 625 fot i storlek