2009-03-18

Förberedelserna fortsätter och planeringen för första skrovet håller på som bäst. Motor modulen från Precer är snart i provbänk för de första testerna som är planerade nu under våren.