2009-07-29

Det börjar närma sig att alla förberedelser är klara och att det första skrovet görs.