2009-10-02

Motor modul testerna fortsätter och allt fungerar enligt planeringen. Utformningen av isolering i motorrum fungerar över förväntan så att man även kan lägga handen på isoleringen även med tanke på att temperaturerna på många ställen är mycket höga där under.