2009-06-12

För att kunna implementera hybridtekniken i båten krävs anpassning och utveckling. Därför har noggranna tester gjorts kontinuerligt det senaste halvåret. Motordelen har varit testad i en provbänk sedan en tid och det visade sig att tekniken fungerade väldigt bra och implementeringen av fastbränsletekniken kommer att fungera utan problem.