2009-09-17

Skrov arbetet forsätter enligt planering och det är mycket som landar på plats.