Blog Image

Hybrid Snipa med Precers teknik

Storsjöbåt 720 Hybrid

Den pelletsdrivna Hybrid Snipan är byggd som ett samarbete mellan Norska båttillverkaren Storsjöbåt och teknikföretaget Precer. Denna blogg följer utvecklingen av Hybridsnipan som blir världens första fastbränsledrivna hybridbåt.

För mer information besök www.storsjobat.se eller www.precer.se

Formbyggandet snart klart

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-12-30 17:02:14

2009-12-21

Arbetet på formbyggandet av innerliner närmar sig sitt slut, nu skall spackling, slipning och avgjutning av träformen göras som nästa steg.Formbyggande av innerliner

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-12-30 16:59:13

2009-12-14

Arbetet med träform byggandet för innerliner fortsätter inför arbetet med spackling och slipning som sker efter att träformen är helt klar.Innerliner arbete

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-12-30 16:57:13

2009-11-21

Arbetet på Snipan och formbyggandet av innerliner fortsätter.Arbete med innerliner börjar

Hybrid Snipa bygget Posted on 2009-12-30 16:54:32

2009-10-28

Arbetet på Snipan fortsätter med förberedelser inför formbyggande av innerliner. Allt skall byggas i trä innan spackling och slipning görs och sen sker avgjutning till en plastform för tillverkning av en vakumbyggd innerliner.