2009-12-14

Arbetet med träform byggandet för innerliner fortsätter inför arbetet med spackling och slipning som sker efter att träformen är helt klar.