2009-12-21

Arbetet på formbyggandet av innerliner närmar sig sitt slut, nu skall spackling, slipning och avgjutning av träformen göras som nästa steg.