2009-11-21

Arbetet på Snipan och formbyggandet av innerliner fortsätter.