2009-12-30

Storsjöbåts 23 fots snipa kommer att utrustas med en unik drivlina som genererar el från fast biobränsle.