2010-01-05

Arbetet med spackling och slipning av träformen för innerliner börjar.