2010-01-28

Arbetet med slipning av träformen efter spackling börjar snart och som nästa steg efter det kommer en avgjutning till en plastform att göras. Detta leder sen till att tillverkningen av en vakumbyggd innerliner börjar.