2010-02-19

Innerliner arbetet har gått perfekt och nu börjar allt landa på plats. Snart skall Styrpulpet och andra större delar och detaljer börja utformas.