2010-03-05

Storsjöbåts 23 fots snipa komer att få många unika detaljer samt kan även utrustas med kapell och annat.