Blog Image

Hybrid Snipa med Precers teknik

Storsjöbåt 720 Hybrid

Den pelletsdrivna Hybrid Snipan är byggd som ett samarbete mellan Norska båttillverkaren Storsjöbåt och teknikföretaget Precer. Denna blogg följer utvecklingen av Hybridsnipan som blir världens första fastbränsledrivna hybridbåt.

För mer information besök www.storsjobat.se eller www.precer.se

Luckor för motormodulen

Hybrid Snipa bygget Posted on 2010-04-13 22:03:39

2010-04-09

Innerliner arbetet avslutas med att designen av alla luckor för att komma åt pelletstank, brännare, förbränningszon, värmekanaler och värmemotor samt även luckan att komma åt batterierna i systemet.Andra arbeten skall börja

Hybrid Snipa bygget Posted on 2010-04-13 21:56:43

2010-03-30

Innerliner arbetet närmar sig nu slutet och arbetet med andra delar på designen skall starta.