2010-03-30

Innerliner arbetet närmar sig nu slutet och arbetet med andra delar på designen skall starta.