2010-04-09

Innerliner arbetet avslutas med att designen av alla luckor för att komma åt pelletstank, brännare, förbränningszon, värmekanaler och värmemotor samt även luckan att komma åt batterierna i systemet.