2010-04-14

Isolering är viktig när man har med höga temperaturer att göra så den kommer att finnas omkring de inre delarna av motormodulen innan man sätter in den färdiga modulen med yttre skalet som omsluter isoleringen.