Blog Image

Hybrid Snipa med Precers teknik

Storsjöbåt 720 Hybrid

Den pelletsdrivna Hybrid Snipan är byggd som ett samarbete mellan Norska båttillverkaren Storsjöbåt och teknikföretaget Precer. Denna blogg följer utvecklingen av Hybridsnipan som blir världens första fastbränsledrivna hybridbåt.

För mer information besök www.storsjobat.se eller www.precer.se

Styrpulpet anpassningar

Hybrid Snipa bygget Posted on 2010-05-24 16:35:52

2010-05-14

Styrpulpet kommer även den att anpassas med en hel del nya instrument men utan att ta bort den traditionella känslan av en välbyggd och överskådlig styrpulpet.Design av motorrum

Hybrid Snipa bygget Posted on 2010-05-24 16:34:59

2010-04-29

Design av motorrum där motormodulen och kringutrustning skall sitta pågår där motorrummet är indelat i 5 områden med olika krav för de olika delarna (pelletstank, brännare, förbränningszon, värmekanaler och värmemotor) och detta måste vara klart innan man sätter in de färdiga modulerna på plats i snipan.