2010-04-29

Design av motorrum där motormodulen och kringutrustning skall sitta pågår där motorrummet är indelat i 5 områden med olika krav för de olika delarna (pelletstank, brännare, förbränningszon, värmekanaler och värmemotor) och detta måste vara klart innan man sätter in de färdiga modulerna på plats i snipan.