2010-05-14

Styrpulpet kommer även den att anpassas med en hel del nya instrument men utan att ta bort den traditionella känslan av en välbyggd och överskådlig styrpulpet.