2010-08-16

Planeringen för höstens arbete börjar nu. Detta gäller även flytten av 23 fots snipan till nya lokaler där slutarbeten kommer att ske.

Snipans förbränningszon tester i motorbänk håller på för fullt för att trimma in allt inför installation i Snipan när motorrum är klart att användas.