2010-09-03

Planeringen för höstens arbete fortsätter. Flytten av 23 fots snipan till nya lokaler närmar sig och kommer att ske under hösten. Slutarbeten på snipan kommer att ske i de nya lokalerna.