2010-11-24

Flytten är strax på gång mot nya lokaler och planering av lastbilar och tider sker.