2010-12-10

Flytten är nu avklarad och Storsjöbåt 720 står nu i nya lokaler. Arbetet med att slutföra innerliner och övriga delar börjar. Flytten gick bra och allt kom med till de nya lokalerna utan skador. Mera bilder från arbetet kommer att läggas in i närtid.