2011-05-20

Design arbeten med akterdelen av snipan fortsätter där styrpulpet design är speciellt viktig.