2011-07-11

Snipan är nu nere i Karlskrona trakten för fortsatt arbete och färdigställande av design. Arbetet går vidare, men det nu också sommar med lite semester och projektgruppen runt hybrid snipan önskar alla en trevlig sommar.