2011-06-20

På grund av byte av underleverantör går nu Snipan ner till Karlskrona trakten för fortsatt arbete och färdigställande av design. Arbetet går vidare och mera information kommer under sommaren.