2011-11-30

Arbete med luckor, dräneringsspår och avstämmning av fasningar och avrundningar.
Urval av beslag, gångjärn osv, samt urtagningar för dessa pågår.