2011-09-27

Arbetet nere i Västervik fortsätter. Mycket att göra men det går framåt.