2012-02-01

Arbete med färdigställande fortsätter, mycket arbete läggs på luckor och utseende. Dräneringsspårs design och förberedelse för beslag och gångjärn genomförs.