2012-03-02

En bild till från arbetet kommer här, mycket arbete har nu gjorts med innerliner, uttag för vanliga luckor och även motorrums luckor.