2012-05-02

Arbetet går vidare med förhoppning om att Snipan skall vara klar för sjösättning i Juli månad. Första versionen av Snipan som sjösätts blir med en diesel motor precis som det varit planerat sedan 2010.

Nästa steg efter diesel versionen är att börja arbetet med installation och färdig utveckling av motorrum osv. för den unika hybrid motorn i ett av Snipornas skrov efter att de första 5 diesel Sniporna producerats. Vi ser all fram emot att testköra den nya Snipan under sommaren och sedan börja arbetet med installation och färdig utveckling av motorrum osv. för hybrid versionen av denna unika Snipa.