2012-06-21

Arbetet går vidare och om allt landar på plats skall sjösättning ske Juli-Aug. Första versionen av Snipan
som sjösätts blir med en diesel motor precis som det varit planerat
sedan 2010.

Det blir ett litet sommaruppehåll nu efter midsommar, och projektgruppen önskar alla en trevlig sommar med mycket sol och bad.